Yoshitoshi’s Courageous WarriorsHojo Takatoki

artist
Yoshitoshi(1839 - 1892)
age
1886

sold