Ichikawa DanjuroⅧ as Son of Masakado, Shogun Taro, Bando Shiuka as Daughter of Masakado, Princess Takiyasha and Ichimura UzaemonⅫ as Oya no Taro Mitsukuni

artist
Kuniyoshi(1798 - 1861)
age
c.1850

¥275,000-