Minamoto Yorimitsu Defeats Kidomaru at Ichinohara, Yamashiro Province

artist
Yoshitora(act. c. 1840 - 1870)
age
1862

¥165,000-